GREENTECH BIOTECHNOLOGY

Kök Hücre (Stem Cell) ve Kök Hücre Tedavileri;
       
Kök hücreler vücudumuzda bütün doku ve organları oluşturan ana hücrelerdir. Henüz farklılaşmamış olan bu hücreler sınırsız bölünebilme ve kendini yenileme, organ ve dokulara dönüşebilme yeteneğine sahiptir. Vücudumuzdaki kemik, kas, kıkırdak, karaciğer, sinir ve cilt hücreleri gibi hücrelerin hedefleri bellidir ve bu hücreler bölündükleri zaman kendileri gibi hücreler oluştururlar. Oysa kök hücrelerin bu hücrelerden farklı olarak belirlenmiş bir fonksiyonları yoktur. Bu yüzden aldıkları sinyale göre farklı hücre tiplerine dönüşebilirler.

Erişkin kök hücreler farklılaşmış dokularda bulunan ancak farklılaşmamış hücrelerdir ve her yaştaki insanda bulunurlar. İhtiyaç duyulduğunda bulundukları dokudaki değişik hücre tiplerine dönüşürler. Erişkin kök hücreler, organizma yaşadığı sürece kendi kopyalarını üreterek çoğalırlar. Bu hücreler bulundukları dokularda eskiyen, hastalanan veya ölen hücrelerin yerine yenilerini üreten yedek parça kaynakları olarak görev yaparlar.

Erişkin kök hücreler erişkinde Kemik iliği, Adipoz doku (göbek yağı), Periferik kan, kalp, böbrek, beyin, deri, göz, sindirim sistemi, karaciğer, pankreas, akciğer, meme, over, testis, prostat ve dişte tesbit edilmiştir. Erişkin kök hücrelerinin embiryolojik hücrelere göre daha kısıtlı  farklılaşma potansiyeleri vardır ve daha sınırlı sayıda progenitör hücre oluşturabilirler. Bazı fizyolojik ve patalojik durumlarda diğer uzak dokulara yayılabilirler. Hematolojik kök hücrelerinin en önemli belirteci CD 34 tür. Hematopoetik organlardan elde edilen hücrelerin hematopeotetik hücrelerden farklı olarak kemik, kıkırdak, nöral hücreler, epitel hücreleri, hepatositler gibi hücreleri oluşturma potansiyeleri vardır.

Otolog kök hücre tedavilerinin başlıca kullanım alanları:
 

Eklem kıkırdak bozukluklarında
Artritler ve kireçlenemelerde
Omurga ve intervertebral disk rejenerasyonlarında
Tendon ve bağ problemlerinde
Kaynama gecekmesi olan kırıklarda
Romatizmal dejeneratif hastalıklarda
Diyabetik yaralar, Enfekte yaraların tedavisi
Akut yaralanmalar
Güç iyileşen yaralar, Dekubit ülserleri
Çene eklemi destruksiyonu, TME disfonksiyonları
Varisler ve spider anjiomlar
Implant stabilizasyonunda
Kemik defektlerinde
Trigeminal nevralji, Herpes Zoster
Polinöropatiler,
Anti-aging uygulamalarında,
Proloterapi uygulamalarında,
Medikal estetik ve güzellik amaçlı kullanımlar
Kırışıkların düzeltilmesi, saç problemlerinde
Dudak şekillendirilmesi
Yara izlerinin giderilmesi
Keloid tedavisi, Akne tedavisi
Yüz germe, Yanık tedavisinde
Yeni oluşmuş yaraların bakımı