GREENTECH BIOTECHNOLOGY
ARTROSKOPİ VE SPOR YARALANMALARI CERRAHİSİ
Artroskopik cerrahi eklemin bir takım enstrümanlarla görüntülendiği bir yöntem.  Hem tanı hem tedavi amaçlı kullanılabilir. Bu cerrahi yöntemin felsefesi şudur. Bir skop dediğimiz bir cihaz içinde bir lens var. Bu lens görüntüyü görmemizi sağlıyor . Ayrıca beraberinde bir ışık sistemine bağlı. Işık sistemi bir kabloyla televizyon ekranına bağlanıyor dolayısıyla küçük bir kesi ile bu skobu eklem içine yönlendirdiğimizde eklemleri görüntüleyebiliyoruz. Artroskopik cerrahilerin açık cerrahilere göre çok büyük avantajları var. 
 
Örneğin açık yöntem kullanarak omuz eklemini görmek istediğimizde,  omuz etrafındaki kaslarda ciddi bir kesi yaparak ve birtakım ekartasyon yöntemleri kullanarak omuz eklemi değerlendirebilmem mümkün olabiliyor. Ancak artroskopik yöntemde sadece yarımşar cm’lik kesirlerle içine gönderdiğimiz skop yardım ile eklemin tamamını muayene etmemiz aynı seansta tedavi etmemiz mümkün. Yani artroskopik cerrahi gerek tanı amaçlı gerekse de  tedavi amaçlı kullanılan bir yöntem.
 
Minimal invaziv,  dokuya çok az hasar veren bir yöntem dolayısıyla hastalarımızın iiyileşme süreci açık cerrahi yöntemlere göre daha kolay olmakta. Vücutta farklı eklemlere artroskopik cerrahi uygulama mümkün.
 
Omuz eklemine, dirsek eklemine, el bileği,kalça, diz ve ayak bileği eklemine artroskopik cerrahi uygulanmakta. Son dönemlerde açık cerrahiye göre daha fazla tercih edilen artroskopik yöntemlerle yüz güldürücü sonuçlar almak mümkün.
 
Artroskopi; 
 
Eklemi ilgilendiren hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan küçük bir cerrahi yöntemdir. Artroskopi kelimesi latinceden alınmış olup, Artros[eklem] ve skopi [gözlemek] anlamına gelen köklerden türetilmiştir. Yani, artroskopi “eklemin içine bakmak” anlamına gelir. Eklemin içini görmemizi sağlayan alete ise artroskop denir.
 
Eklem içerisini gözlemek için, 0.5 cm’lik deliklerden artroskopinin optik sistemi eklemin içerisine sokulur. Skop denilen optik sistemin ucuna takılan bir kamera ile monitörden bütün eklem içi görülür. Eklem içerisindeki görüntüler 6-10 kez büyütüldüğü için eklemin içindeki bütün yapıların çok detaylı bir muayenesi mümkündür.
 
Diğer cerrahi aletler artroskopi görüntülerine ve koyulan tanıya bağlı olarak dizdeki yıpranmış dokuları onarma amaçlı olarak bölgeye diğer delikten gönderilebilir. Artroskopi diğer cerrahilere oranla daha kısa bir zaman içerisinde uygulanabilir. Görüntüler  kaydedilebilir, fotoğraf alınabilir. Bu çerçevede açık cerrahi tedavi yöntemlerinde gereken büyük kesileri yapılmadan çok küçük kesilerden eklemlerin içerisi gözlenir. Ayrıca artroskopi ile açık cerrahi sırasında ulaşılamayan bölgelerinde görüntülenebildiği için, daha eksiksiz bir inceleme olanağı vardır.
 
Tekniğin asıl yararı ameliyattan sonra görülür. Eklem açılmadığı için fizik tedavi ve rehabilitasyona daha erken başlanır ve daha kolay olur.. Hastaların ameliyat sonrası ağrısı, açık cerrahi girişimlere göre çok daha azdır. Böylelikle hasta daha çabuk iyileşir, aktif yaşamına daha erken döner.

 

Artroskopi Nasıl Yapılır;
 
Artroskopik girişim için ameliyathane şartları ve anestezi gereklidir. Cerrahi artroskopi için sıklıkla genel veya spinal [ belden uyuşturma ] anestezi gereklidir. Eklem içerisini görmek için 0,5 cm boyunda bir kesi yapılır. Tanı ve tedavi için birkaç kesi daha gerekebilir. Cerrahi işlem için gereken aletler ikinci bir kesi ile eklem içerisine sokulur. Girişim  monitöründen eklem içini seyredilerek yapılır.
 
 
İşlem tamamlandıktan sonra, eklem içine biriken sıvıyı dışarı almak üzere bir dren yerleştirilebilinir. Bu dren sıklıkla ameliyattan bir sonraki pansuman sırasında çıkartılır. Artroskopik girişim sonrası çoğunlukla hafif ağrı kesiciler yeterli olur. Yapılan işlemin cinsine göre hastanede kalış süresi bir ile iki gün arası değişir.
 
Artroskopik girişim sonrası alçı uygulanmaz, bazı durumlarda kontrollü harekete izin veren dizlikler kullanılır. Bazı girişimlerden sonra 3-4 hafta koltuk değneği kullandırılarak ameliyatlı bacağa tam yük vermekten kaçınılabilir. İyileşme süresi, yapılan girişimin büyüklüğüne göre değişebilir.
 
Artroskopi sonrası bir problem yaşanması yani bir komplikasyon görülmesi sık değildir. Ancak artroskopide  minimal bir cerrahi olsa da bir girişimdir. Bu yüzden ameliyat sonu şişlik veya kan birikmesi olasılığı az da olsa olabilir.
 
 
Spor Cerrahisi Artroskopi İşlemleri:

Diz eklemi:
1. Yırtık meniküs parçalarının çıkarılması,
2. Bazı menisküs yırtıklarının dikilmesi,
3. Ön ve arka çapraz bağ tamirleri,
4. Erken dönemde osteoartrit [kireçlenme] tedavisi
5. Kıkırdaktan parça ayrılmaları veya eklem fareleri
6. Diz eklemini ilgilendiren kırıklar, Kıkırdak nakilleri
7. Patella (diz kapağı) ekseninin düzeltilmesi
8. Eklem iltihaplarının boşaltılması
9. Hastalıklı eklem zarının çıkartılması (sinovektomi)
10. Hareket kısıtlılıklarının açılması
11. Eklem içi iyi huylu tümör ve kistlerin çıkartılması
 
Omuz eklemi:
1. Kas sıkışması veya yırtılmaları
2. Tekrarlayan omuz çıkıklarının
3. Erken dönemde osteoartrit [kireçlenme]
4. Romatizmal hastalıklarda sinevektomi [kalınlaşmış olan eklemi döşeyen zarın çıkartılması]
5. Omuz hareket kısıtlılıklarının açılması
6. Eklem içi serbest cisimlerin çıkartılması
 
Ayak bileği;
1. Eklem içi kırıklar osteokondritisler [kıkırdaktan parça ayrılmaları ve eklem fareleri]
2. Meniskoid lezyonlar [tekrarlayan burkulmalar sonrası meydana gelen doku sıkışmaları]
3. Erken dönemde osteoartrit [kireçlenme]
4. Romatizmal hastalıklarda sinevektomi [kalınlaşmış olan eklemi döşeyen zarın çıkartılması]

.

BİLGİ İÇİN FORMU DOLDURUNUZ